Shop #6, Amina & Shaikha Al Shamil Building, 113, Al Dhagaya, Deira, Dubai, UAE

+971549946977
0549957353
04 2200991

Monday - Friday - 10:00 AM - 8:00 PM

tamilnadujewellersllc@gmail.com